Telefon 70141420 bedrift@kortshop.no
HANDLEKURV (0)
Handlekurven er tom

Infosenter
   Sikkerhet
>  Betingelser
   Trykkeklar PDF

Produktkvalitet
Våre kort er trykket med profesjonelt, digitalt utstyr på tykt kvalitetspapir. Vi leverer ikke trykk på fotopapir.

Korrektur
En korrektur på din ordre legges ut på din kontoside/ordre på våre nettsider. Det sendes en e-post med link til denne når den er klar. Når korrekturen er godkjent av deg, låses ordren og produseres slik den er godkjent. Du må derfor lese godt igjennom korrekturen, FØR du trykker på godkjenn-knappen. Produserte produkter som er i henhold til godkjent korrektur, kan ikke reklameres på i ettertid.

Levering
På produktsiden står det en normal leveringstid for alle produkter. Etter at du har godkjent korrektur på din ordre produserer vi og sender varen i henhold til oppgit produksjonstid. Postgangen kommer i tillegg til oppgitt produksjonstid.

Reklamasjon
Vi behandler alle klager med den største respekt. Skyldes feilen forhold forårsaket av Kortshop, erstattes varen fullt ut. Reklamasjonsfristen er 10 dager.

Angrefrist
For varer som er bestillt med kundetilpassning gjelder ikke angrerettloven. Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

Kundens plikter
Den som er registrert som kunde hos Kortshop, er ansvarlig for betaling av de ytelser Kortshop leverer i henhold til nærværende vilkår.

Uavhentede pakker
Ved uavhentede pakker vil kunden bli tilsendt faktura for varene. Dette gjelder for alle varer som er kundetilpasset, altså, slike som kortshop ikke kan selge til andre kunder. For varer som kan selges til andre kunder vil det bli fakturert et gebyr for uavhentet vare, samt frakt begge veier, for å dekke våre kostnader i forbindelse med brudd på avtale.

Avhjelp
Kortshop skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av Kortshop, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Kortshop, betaler ikke Kortshop disse utgiftene.

Ekstraordinære forhold
Kortshop er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Kortshop godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Kortshops kontroll, og som Kortshop ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Kortshop er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Kortshops side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Salgspant/Betalingsvilkår
Kortshop har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.

Force majeur
Er Kortshop forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Kortshop fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Tvister og lovvalg
Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Ålesund byrett som verneting.

Copyright
Alt innhold på disse nettsidene er Kortshops eller underleverandør av nevntes eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Kortshop.

Et par forbehold
- Vi tar forbehold om skrivefeil og eventuelle prisendringer. - Fargen på bildene vil være ulike fra skjerm til skjerm og det kan derfor være noe avvik mellom varen du mottar og bildet på skjermen din.envelope image submit button Abonner på nyhetsbrev fra kortshop
kortshop logo
Kontaktinfo

Kortshop AS
Kanalvegen 17
6010 Ålesund
Telefon: 70141420
Epost: bedrift@kortshop.no

Org.nr.: 991225951MVA

Copyright © 2024 Kortshop All rights reserved Cookie-innstillinger